สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจตระเวนชายแดนที่ 33 จำกัด

BORDER PATROL POLICE 33 SAVINGS COOPERATIVE LIMITED

"เป็นสหกรณ์ที่มั่นคง เข้มแข็ง โปร่งใส บริการทั่วถึงประทับใจ"

053 – 848021

โทรศัพท์/โทรสาร

สหกรณ์จัดทำประกันภัยโควิดให้แก่สมาชิก

คณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 52 มีความห่วยใยสมาชิกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์โควิด–19 ที่ทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จึงมีมาตรการเพิ่มสวัสดิการให้แก่สมาชิกทุกท่าน (เป็นสมาชิก ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2564 จำนวน 1,168 คน) ด้วยการจัดทำประกันภัย โควิด (แผน 2A) กับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 – วันที่ 20 มิถุนายน 2565

ไฟล์ดาวน์โหลด

File Date added File size Downloads
pdf สหกรณ์จัดทำประกันภัยโควิด-19 ให้กับสมาชิกสหกรณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2022 14:56 น. 69 KB 146